Дотоодоо 100 хувь боловсруулж, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ

Монголын засгийн газараас барьж буй бодлого нь ноосны урамшууллыг цаашид үргэлжлүүлэх бөгөөд 2016 он гэхэд анхан шатны боловсруулалт хийсэн ноосны экспортыг зогсоож, 100 хувь дотооддоо бүрэн боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн […]

Read Article →